Fáze hojení ran

1. Zánětlivá, exsudativní fáze

Začíná v okamžiku poranění a trvá za fyziologických podmínek asi 3 dny. Cílem je hemostáza (zastavení krvácení), eliminace zánětlivých reakcí a vyčištění rány. V místě rány vidíme znaky zánětu: otok, zčervenání, bolest a zvýšenou teplotu. Do rány migrují zánětlivé buňky (leukocyty, neutrofilní granulocyty, makrofágy), které jsou schopné fagocytovat buněčný odpad, cizorodý materiál a choroboplodné zárodky.

2. Proliferační, granulační fáze

Druhá fáze začíná asi 4. den po vzniku rány a zahrnuje proliferaci buněk, vytváří nové kapilární cévy (neoangiogeneze) a nové granulační tkáně. Tvorbu granulační tkáně stimulují fibroblasty a růstové faktory. Rána se vyplňuje granulační tkání a začíná se uzavírat.

3. Epitelizační fáze

Konečná fáze hojení. V ráně je remodelovaný a reorganizovaný kolagen. Remodelace nastupuje asi 6.-10. den a maxima dosahuje asi 21. den po poranění. Rána se stahuje a na jejím povrchu můžeme sledovat epitelizaci. Jizva dosahuje asi po 2 letech 80% původní pevnosti, ale nadále jí chybí kožní adnexa (přídavné orgány – vlasy, ochlupení, nehty, potní a mazové žlázy).

Hojení ran

V systému hojení musí každá rána nezávisle na druhu a rozsahu poškození tkání projít třemi hlavními fázemi hojení. Jednotlivé fáze na sebe plynule navazují a vzájemně se překrývají. Cílem je obnovit ochrannou funkci kůže v co nejkratším čase, aby se zabránilo infekci.